چیزناله

  • ۰۱:۰۰
جزوه ی صد و چهار صفحه ایه آمار رو کامل جویدم و قورت دادم ولی استرس بدی به جونمه ،فک کنم به خاطر ماهیت امتحانه که متفاوت با همه ی امتحانامه،حلیات :|
از طرفی فردا روز اول روتیشن عفونی اطفال هم هست. راند با دکتر کرمی یار،که آوازه سختگیریشون پیچیده در کل بیمارستان.
تحمل دو تا استرس رو با هم ندارم و خب الان معده درد عصبی دارم.

  • ۳۶
منِ کودک،منِ خجسته،منِ رها از قید وبندها و هنجارها،منِ قانون شکن ...اینجا مینویسد.
اگر خواندی حرف هایت را برایم بنویس اما بیرون از اینجا درمورد نوشته هایم نگو.
منِ این صفحه با منِ واقعی تفاوت دارد و تو نمیدانی کدام نوشته واقعیست و کدام خیال،کدام درباره خودم است و کدام مال همسایه..
پس مرا با نوشته های گرداب قضاوت نکن:)
Designed By Erfan Powered by Bayan