ماهی گلی کیست؟

آدمی زاده ای از نوع xx
بیست و اندی ساله
درحال‌ تحصیل طب
بسیار آرام و کم‌سخن
که حرف هایش از انگشتانش تراوش میشود در این صفحه.
دوستش بدارید و بخوانیدش:)
و
قضاوتش نکنید.
چرا که ماهی گلی اینجا ماهی گلی است در دنیای بیرون با نام‌و نشانی دیگر و راه ورسم دگری میزیید:)

لبخند بزنید:))
منِ کودک،منِ خجسته،منِ رها از قید وبندها و هنجارها،منِ قانون شکن ...اینجا مینویسد.
اگر خواندی حرف هایت را برایم بنویس اما بیرون از اینجا درمورد نوشته هایم نگو.
منِ این صفحه با منِ واقعی تفاوت دارد و تو نمیدانی کدام نوشته واقعیست و کدام خیال،کدام درباره خودم است و کدام مال همسایه..
پس مرا با نوشته های گرداب قضاوت نکن:)
Designed By Erfan Powered by Bayan