👈👈👈💞💞#تلگرام#💞💞👉👉👉

صفحه ایست که فقط من را دارد.جمع خودم با خودم:) شعرها و متن هایی که این خود خوشش آمده:)
حصارهای دورش را برداشتم.
اگر آمدید و ماندید خوشحال میشوم،قدمتان سرچشم.
اگر نه...خودم با خودم عالمی دارم دیدنی:)


منِ کودک،منِ خجسته،منِ رها از قید وبندها و هنجارها،منِ قانون شکن ...اینجا مینویسد.
اگر خواندی حرف هایت را برایم بنویس اما بیرون از اینجا درمورد نوشته هایم نگو.
منِ این صفحه با منِ واقعی تفاوت دارد و تو نمیدانی کدام نوشته واقعیست و کدام خیال،کدام درباره خودم است و کدام مال همسایه..
پس مرا با نوشته های گرداب قضاوت نکن:)
Designed By Erfan Powered by Bayan