👈👈👈💞💞#تلگرام#💞💞👉👉👉

کانال داریم قند و عسل،نقل و نبات،شهد و شکر
در این لحظه ۵۰ نفر عضو داره
اگر آمدید و ماندید خوشحال میشوم،قدمتان سرچشم.


منِ کودک،منِ خجسته،منِ رها از قید وبندها و هنجارها،منِ قانون شکن ...اینجا مینویسد.
اگر خواندی حرف هایت را برایم بنویس اما بیرون از اینجا درمورد نوشته هایم نگو.
منِ این صفحه با منِ واقعی تفاوت دارد و تو نمیدانی کدام نوشته واقعیست و کدام خیال،کدام درباره خودم است و کدام مال همسایه..
پس مرا با نوشته های گرداب قضاوت نکن:)
Designed By Erfan Powered by Bayan